O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA powstało w 1991 roku jako dwuosobowa spółka cywilna. W sierpniu 2006 r., firma przekształciła się w Spółkę Jawną.

Przedmiotem jej działania jest obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i wykonawczym.

Początkowo prowadziliśmy działalność w dzierżawionych pomieszczeniach w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, a następnie przenieśliśmy firmę na ul. Dożynkową 9G.

W grudniu 2001 roku, nabyliśmy nieruchomość w Skórzewie, która stała się docelową siedzibą naszego Przedsiębiorstwa, przewidzianą do rozbudowy, obejmującej powiększenie powierzchni laboratorium oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych. Planowana inwestycja została zakończona w lutym 2007 r.

Obecnie dysponujemy własnym, dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym oraz niezbędną aparaturą pomiarową, co pozwala nam na realizację usług w zakresie badań analityczno-pomiarowych.

Przez kilkanaście lat naszej działalności realizowaliśmy zlecenia na rzecz różnych przedsiębiorstw, zakładów, a także jednostek administracyjnych na terenie kraju, wypracowując sobie mocną pozycję na rynku. Świadczą o tym m.in. nasze dobre notowania w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w gestiach, których jest zatwierdzanie wykonywanych przez nas dokumentacji, a także stała współpraca z wieloma znaczącymi na naszym rynku przedsiębiorstwami.

Z upoważnienia naszych klientów prowadzimy, w ich imieniu, niezbędne uzgodnienia we Właściwych jednostkach administracyjnych, celem uzyskania wymaganych decyzji bądź pozwoleń.

Firma nasza posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1111 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Obecnie jesteśmy w trakcie rozszerzania zakresu akredytacji